Dom - Servis

NAČELO USLUGE

  • Neka je zadovoljstvo kupaca naše dugogodišnje načelo usluge.

  • Iskrena nam je želja uspostaviti dugoročnu prijateljsku suradnju s našim kupcima.

  • Proizvod je imidž poduzeća, kvaliteta je ugled poduzeća.

  • Suočeni s promjenama, racionalan tretman, potpuna komunikacija, iskrenost i suradnja.

OPSEG USLUGE

scopeimg

Omogućiti korisnicima tehničku obuku za operatere.

Savjetovanje o sustavu proizvoda, čišćenje sustava i poboljšanje usluga.

Omogućiti korisnicima instalaciju opreme i transformaciju tehničkih usluga.

Nakon jamstvenog roka omogućiti korisnicima višegodišnji popravak, održavanje i remont.

Omogućiti korisnicima novi stroj nakon puštanja u pogon i jamstveni rok radova na održavanju.

Na vrijeme osigurati kupcima visokokvalitetne originalne dijelove i komponente, te podmiriti račun u RMB, kako bi se olakšalo korisnicima.

Ostavite poruku