ПРОИЗВОДИ

О НАМА

CABR Construction Machinery Technology Co.Ltd

CABR Construction Machinery Technology Co., Ltd. je visokotehnološko preduzeće koje je osnovao Peking Building Mechanization Research Institute Co., Ltd. Naša kompanija je osnovana u martu 2003. godine sa registrovanim zaštitnim znakom „CABR/M“.

Peking Building Mechanization Research Institute Co., Ltd je profesionalna istraživačka institucija specijalizovana za tehničku primenu i razvoj građevinskih mašina, sa istorijom dužom od 50 godina. Sarađivao je sa više od 3.000 preduzeća u zemlji i inostranstvu. Oslanjajući se na solidnu tehničku snagu istraživačkog instituta Co., Ltd., CABR Construction Machinery Technology Co., Ltd. stalno pruža nove proizvode i tehnologiju za građevinsko tržište sa savršenim metodama testiranja, naprednom opremom za obradu i strogim sistemom kvaliteta.