Dasar Privasi

Di https://www.cabrm.com/ (mulai sekarang, akan dirujuk sebagai https://www.cabrm.com/), kerana privasi pelawat menjadi perhatian serius kami. Halaman dasar privasi ini menerangkan jenis maklumat peribadi yang mungkin diterima dan dikumpul oleh https://www.cabrm.com/ dan bagaimana maklumat itu akan digunakan.

Iklan Sosial dan Enjin Carian

Seperti banyak laman web profesional lain, https://www.cabrm.com/ melabur di iklan internet. Rakan kongsi pengiklanan kami termasuk Iklan Facebook dan Google ds. Untuk memaksimumkan ROI pengiklanan dalam talian dan untuk mencari pelanggan sasaran, https://www.cabrm.com/ menggunakan beberapa kod penjejakan yang dijana oleh enjin carian tersebut untuk merekodkan IP pengguna dan aliran tontonan halaman.

Data Hubungan Perniagaan

Kami mengumpul semua data hubungan perniagaan yang dihantar melalui e-mel atau borang web di https://www.cabrm.com/ daripada pelawat. Pengenalan pelawat dan data berkaitan hubungan yang dimasukkan akan disimpan dengan ketat untuk kegunaan dalaman https://www.cabrm.com/.com. https://www.cabrm.com/ akan memastikan keselamatan dan penggunaan yang betul bagi data tersebut.

Penggunaan Maklumat

Kami hanya akan menggunakan maklumat pengenalan peribadi anda seperti yang diterangkan di bawah, melainkan anda telah secara khusus bersetuju dengan jenis penggunaan lain, sama ada pada masa maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi dikumpul daripada anda atau melalui beberapa bentuk persetujuan lain daripada anda:

Kami akan menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi untuk menyelesaikan sebarang pesanan yang telah anda buat

Kami akan menggunakan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi untuk memberikan anda perkhidmatan khusus yang telah anda minta, seperti menghubungi peruncit.

Kami akan menggunakan maklumat pengenalan peribadi anda untuk menjawab soalan yang anda hantar kepada kami.

Kami akan menggunakan maklumat pengenalan peribadi anda untuk menghantar e-mel kepada anda dari semasa ke semasa, seperti surat berita dan notis tentang promosi kami.

Kami mungkin mendedahkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau proses undang-undang.

Kami mungkin mendedahkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi untuk menyiasat penipuan yang disyaki, gangguan atau pelanggaran lain terhadap mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan, atau terma atau dasar untuk tapak Web.

TINGGAL KELUAR/PEMBETULAN

Atas permintaan anda, kami akan (a) membetulkan atau mengemas kini maklumat peribadi anda; (b) berhenti menghantar e-mel ke alamat e-mel anda; dan/atau (c) lumpuhkan akaun anda untuk menghalang sebarang pembelian akan datang melalui akaun itu. Anda boleh membuat permintaan ini di bahagian maklumat pelanggan, atau dengan menelefon, atau menghantar e-mel permintaan anda

https://www.cabrm.com/.com Jabatan Sokongan Pelanggan di cabrzsj@sohu.com . Sila jangan e-mel nombor kad kredit anda atau maklumat sensitif lain.

Terma dan syarat

1. Permohonan dan Penerimaan Terma

Selamat datang ke laman web kami! Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda sebagai pengguna tapak (dirujuk sebagai "anda", "anda" atau "Pengguna" selepas ini) dan https://www.cabrm.com/ -- pemilik tapak https://www.cabrm.com/.com.

1.1 Penggunaan anda terhadap perkhidmatan dan produk https://www.cabrm.com/ (secara kolektif disebut sebagai "Perkhidmatan" selepas ini) adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini serta Polisi Privasi dan mana-mana yang lain. peraturan dan dasar https://www.cabrm.com/ yang mungkin diterbitkan olehhttps://www.cabrm.com/ dari semasa ke semasa. Dokumen ini dan peraturan dan dasar lain https://www.cabrm.com/ secara kolektif dirujuk di bawah sebagai "Syarat". Dengan mengakses https://www.cabrm.com/ atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Syarat. Sila jangan gunakan Perkhidmatan atau https://www.cabrm.com/ jika anda tidak menerima semua Syarat.

1.2 Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Syarat jika (a) anda tidak mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan https://www.cabrm.com/.com, atau (b) anda tidak dibenarkan untuk menerima sebarang Perkhidmatan di bawah undang-undang RR China atau negara / wilayah lain termasuk negara / wilayah di mana anda bermastautin atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.

1.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa https://www.cabrm.com/.com boleh meminda mana-mana Terma pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma yang dipinda dan dinyatakan semula yang berkaitan di https://www.cabrm.com/.com. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan atau https://www.cabrm.com/.com, anda bersetuju bahawa Syarat yang dipinda akan dikenakan kepada anda.

2. Pengguna Umumnya

2.1 Sebagai syarat akses anda kepada dan penggunaan https://www.cabrm.com/ atau Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai apabila menggunakan https://www.cabrm.com/ atau Perkhidmatan .

2.2 Anda mesti membaca Dasar Privasi https://www.cabrm.com/.com yang mengawal perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi tentang Pengguna dalam pemilikan https://www.cabrm.com/ dan ahli gabungan kami. Anda menerima terma Dasar Privasi dan bersetuju untuk menggunakan maklumat peribadi tentang anda mengikut Dasar Privasi.

2.3 Anda bersetuju untuk tidak melakukan sebarang tindakan untuk menjejaskan integriti sistem komputer atau rangkaian https://www.cabrm.com/ dan/atau mana-mana Pengguna lain mahupun untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem atau rangkaian komputer tersebut.

2.4 Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang kelebihan dalam menggunakan maklumat yang disenaraikan di https://www.cabrm.com/ atau diterima daripada mana-mana wakil https://www.cabrm.com/ dalam aktiviti termasuk: menetapkan tahap harga, atau sebut harga produk dan perkhidmatan yang tidak dibeli daripada https://www.cabrm.com/.com, menyediakan kandungan laman web, menulis kontrak atau perjanjian yang tanpa penyertaan https://www.cabrm.com/.

3. Produk dan Harga

3.1 Memandangkan kami terus membangunkan dan menaik taraf produk dan perkhidmatan kami, sebarang spesifikasi teknikal, bukan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada halaman web, melaporkan jadual, rajah, imej, video atau audio mana-mana produk https://www. cabrm.com/ boleh diubah atau ditukar sepenuhnya dalam format dan kandungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sama ada dalam talian atau luar talian.

3.2 Harga yang disenaraikan di https://www.cabrm.com/ atau disediakan oleh mana-mana wakil https://www.cabrm.com/ tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

4. Had Liabiliti

4.1 Sebarang bahan yang dimuat turun atau diperoleh melalui https://www.cabrm.com/ dilakukan mengikut budi bicara dan risiko mutlak setiap Pengguna dan setiap Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada komputer https://www.cabrm.com/ sistem atau kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun mana-mana bahan tersebut.