Politika e privatësisë

Në https://www.cabrm.com/ (tani e tutje, do të referohemi si https://www.cabrm.com/), pasi privatësia e vizitorëve është shqetësimi ynë serioz. Kjo faqe e politikës së privatësisë përshkruan se çfarë lloj informacioni personal mund të merret dhe mblidhet nga https://www.cabrm.com/ dhe si do të përdoret informacioni.

Reklamat sociale dhe motorët e kërkimit

Si shumë faqe të tjera profesionale, https://www.cabrm.com/ investojnë në reklamat në internet. Partnerët tanë të reklamimit përfshijnë Facebook Ads dhe Google ds. Për të maksimizuar ROI të reklamave në internet dhe për të gjetur klientët e synuar, https://www.cabrm.com/ aplikoi disa kode gjurmimi të krijuara nga këta motorë kërkimi për të regjistruar IP-të e përdoruesve dhe flukset e shikimit të faqeve.

Të dhënat e kontaktit të biznesit

Ne mbledhim të gjitha të dhënat e kontaktit të biznesit të dërguara përmes postës elektronike ose formularëve të internetit në https://www.cabrm.com/ nga vizitorët. Identifikimi i vizitorit dhe të dhënat lidhur me kontaktin e futur do të mbahen rreptësisht për përdorim të brendshëm të https://www.cabrm.com/.com. https://www.cabrm.com/ do të sigurojë sigurinë dhe përdorimin e duhur të këtyre të dhënave.

Përdorimi i Informacionit

Ne do të përdorim vetëm informacionin tuaj personal të identifikueshëm siç përshkruhet më poshtë, përveç rastit kur ju keni dhënë pëlqimin në mënyrë specifike për një lloj tjetër përdorimi, qoftë në kohën kur informacioni personal i identifikueshëm është mbledhur nga ju ose nëpërmjet ndonjë forme tjetër pëlqimi nga ju:

Ne do të përdorim informacion personal të identifikueshëm për të përfunduar çdo porosi që keni bërë

Ne do të përdorim informacione personale të identifikueshme për t'ju ofruar shërbimet specifike që keni kërkuar, si p.sh. për të kontaktuar një shitës me pakicë.

Ne do të përdorim informacionin tuaj personal të identifikueshëm për t'iu përgjigjur pyetjeve që ju na dërgoni.

Ne do të përdorim informacionin tuaj personal të identifikueshëm për t'ju dërguar email herë pas here, të tilla si buletinet dhe njoftimet për promovimet tona.

Ne mund të zbulojmë informacion personal të identifikueshëm siç kërkohet nga ligji ose procesi ligjor.

Ne mund të zbulojmë informacion personal të identifikueshëm për të hetuar mashtrimin, ngacmimin ose shkelje të tjera të dyshuara të çdo ligji, rregulli ose rregulloreje, ose termave ose politikave për faqen e internetit.

HYRJE/KORIGJIMET

Me kërkesën tuaj, ne (a) do të korrigjojmë ose përditësojmë informacionin tuaj personal; (b) ndaloni dërgimin e emaileve në adresën tuaj të emailit; dhe/ose (c) çaktivizoni llogarinë tuaj për të parandaluar çdo blerje të ardhshme përmes asaj llogarie. Ju mund t'i bëni këto kërkesa në seksionin e informacionit të klientit, ose duke telefonuar ose dërguar me email kërkesën tuaj

https://www.cabrm.com/.com Departamenti i Mbështetjes së Klientit në cabrzsj@sohu.com . Ju lutemi, mos dërgoni me email numrin e kartës suaj të kreditit ose informacione të tjera të ndjeshme.

Termat dhe Kushtet

1. Zbatimi dhe pranimi i kushteve

Mirë se vini në faqen tonë! Ky dokument është një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis jush si përdorues(ve) të faqes (të referuar si "ju", "i juaj" ose "Përdoruesi" në vijim) dhe https://www.cabrm.com/ -- pronar i faqja https://www.cabrm.com/.com.

1.1 Përdorimi juaj i shërbimeve dhe produkteve të https://www.cabrm.com/ (së bashku si "Shërbimet" në vijim) i nënshtrohet kushteve dhe kushteve të përfshira në këtë dokument, si dhe Politikës së Privatësisë dhe çdo tjetër rregullat dhe politikat e https://www.cabrm.com/ që mund të publikohen ngahttps://www.cabrm.com/ herë pas here. Ky dokument dhe rregulla dhe politika të tjera të https://www.cabrm.com/ referohen kolektivisht më poshtë si "Kushtet". Duke hyrë në https://www.cabrm.com/ ose duke përdorur Shërbimet, ju pranoni të pranoni dhe të jeni të detyruar nga Kushtet. Ju lutemi, mos përdorni Shërbimet ose https://www.cabrm.com/ nëse nuk i pranoni të gjitha Kushtet.

1.2 Ju nuk mund t'i përdorni Shërbimet dhe nuk mund t'i pranoni Kushtet nëse (a) nuk jeni në moshë madhore për të krijuar një kontratë detyruese me https://www.cabrm.com/.com, ose (b) nuk ju lejohet për të marrë ndonjë shërbim sipas ligjeve të RP të Kinës ose vendeve/rajoneve të tjera duke përfshirë vendin/rajonin në të cilin jeni banor ose nga i cili përdorni Shërbimet.

1.3 Ju pranoni dhe pranoni që https://www.cabrm.com/.com mund të ndryshojë çdo Kusht në çdo kohë duke postuar Kushtet përkatëse të ndryshuara dhe të rideklaruara në https://www.cabrm.com/.com. Duke vazhduar përdorimin e Shërbimeve ose https://www.cabrm.com/.com, ju pranoni që Kushtet e ndryshuara do të zbatohen për ju.

2. Përdoruesit Në përgjithësi

2.1 Si kusht i aksesit tuaj dhe përdorimit të https://www.cabrm.com/ ose Shërbimeve, ju pranoni që do të respektoni të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi kur përdorni https://www.cabrm.com/ ose Shërbimet .

2.2 Ju duhet të lexoni Politikën e Privatësisë së https://www.cabrm.com/.com e cila rregullon mbrojtjen dhe përdorimin e informacionit personal në lidhje me Përdoruesit në zotërim të https://www.cabrm.com/ dhe filialeve tona. Ju pranoni kushtet e Politikës së Privatësisë dhe pranoni përdorimin e informacionit personal për ju në përputhje me Politikën e Privatësisë.

2.3 Ju pranoni të mos ndërmerrni asnjë veprim për të minuar integritetin e sistemeve kompjuterike ose rrjeteve të https://www.cabrm.com/ dhe/ose të ndonjë Përdoruesi tjetër dhe as të fitoni akses të paautorizuar në sisteme ose rrjete të tilla kompjuterike.

2.4 Ju pranoni të mos përfitoni nga përdorimi i informacionit të listuar në https://www.cabrm.com/ ose të marrë nga ndonjë përfaqësues i https://www.cabrm.com/ në aktivitetet që përfshijnë: përcaktimin e niveleve të çmimeve, ose kuotimet e produkteve dhe shërbimeve që nuk blihen nga https://www.cabrm.com/.com, përgatitja e përmbajtjes së faqes në internet, shkrimi i kontratës ose marrëveshjeve të cilat janë pa pjesëmarrjen e https://www.cabrm.com/.

3. Produktet dhe Çmimet

3.1 Meqenëse ne jemi duke zhvilluar dhe përmirësuar vazhdimisht produktet dhe shërbimet tona, çdo specifikim teknik, jo teknik, duke përfshirë por pa u kufizuar në faqet e internetit, tabelat e raporteve, figurat, imazhet, videot ose audiot e ndonjë prej produkteve të https://www. cabrm.com/ mund të ndryshohet ose ndryshohet plotësisht në formate dhe përmbajtje pa një njoftim paraprak, qoftë në linjë ose jashtë linje.

3.2 Çmimet e listuara në https://www.cabrm.com/ ose të ofruara nga çdo përfaqësues i https://www.cabrm.com/ mund të ndryshojnë pa një njoftim paraprak.

4. Kufizimi i përgjegjësisë

4.1 Çdo material i shkarkuar ose i marrë ndryshe përmes https://www.cabrm.com/ bëhet sipas gjykimit dhe rrezikut të secilit përdorues dhe secili përdorues është i vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të kompjuterit të https://www.cabrm.com/ sistemi ose humbja e të dhënave që mund të rezultojë nga shkarkimi i ndonjë materiali të tillë.