Chính sách bảo mật

Trên https://www.cabrm.com/ (từ bây giờ, sẽ được gọi là https://www.cabrm.com/), vì quyền riêng tư của khách truy cập là mối quan tâm nghiêm túc của chúng tôi. Trang chính sách bảo mật này mô tả loại thông tin cá nhân nào có thể được https://www.cabrm.com/ tiếp nhận và thu thập cũng như cách thông tin đó sẽ được sử dụng.

Quảng cáo trên Công cụ Tìm kiếm và Xã hội

Như nhiều trang chuyên nghiệp khác, https://www.cabrm.com/ đầu tư vào quảng cáo trên internet. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi bao gồm Quảng cáo Facebook và Google ds. Để tối đa hóa ROI của quảng cáo trực tuyến và để tìm khách hàng mục tiêu, https://www.cabrm.com/ đã áp dụng một số mã theo dõi được tạo bởi các công cụ tìm kiếm đó để ghi lại IP của người dùng và luồng xem trang.

Dữ liệu liên hệ công việc

Chúng tôi thu thập tất cả dữ liệu liên hệ kinh doanh được gửi qua email hoặc biểu mẫu web trên https://www.cabrm.com/ từ khách truy cập. Dữ liệu liên quan đến nhận dạng khách truy cập và liên hệ đã nhập sẽ được lưu giữ nghiêm ngặt cho mục đích sử dụng nội bộ của https://www.cabrm.com/.com. https://www.cabrm.com/ sẽ đảm bảo sự an toàn và sử dụng hợp lý các dữ liệu đó.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới, trừ khi bạn đã đồng ý cụ thể với một hình thức sử dụng khác, tại thời điểm thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập từ bạn hoặc thông qua một số hình thức đồng ý khác từ bạn:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để hoàn thành bất kỳ đơn hàng nào bạn đã đặt

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để cung cấp cho bạn các dịch vụ cụ thể mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như tiếp cận nhà bán lẻ.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để trả lời các câu hỏi mà bạn gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thỉnh thoảng gửi cho bạn email, chẳng hạn như bản tin và thông báo về các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân để điều tra nghi ngờ gian lận, quấy rối hoặc các vi phạm khác đối với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào, hoặc các điều khoản hoặc chính sách cho trang Web.

TÙY CHỌN / CHỈNH SỬA

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ (a) sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngừng gửi email đến địa chỉ email của bạn; và / hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể đưa ra những yêu cầu này tại phần thông tin khách hàng, hoặc gọi điện hoặc gửi email cho yêu cầu của bạn

https://www.cabrm.com/.com Bộ phận hỗ trợ khách hàng của cabrzsj@sohu.com . Vui lòng không gửi email số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác của bạn.

Các điều khoản và điều kiện

1. Áp dụng và chấp nhận các điều khoản

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn với tư cách là (các) người dùng của trang web (sau đây gọi là "bạn", "của bạn" hoặc "Người dùng") và https://www.cabrm.com/ - chủ sở hữu của trang web https://www.cabrm.com/.com.

1.1 Việc bạn sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của https://www.cabrm.com/ (gọi chung là "Dịch vụ" sau đây) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này cũng như Chính sách Bảo mật và bất kỳ điều khoản nào khác các quy tắc và chính sách của https://www.cabrm.com/ có thể được xuất bản bởi https://www.cabrm.com/ theo thời gian. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách khác của https://www.cabrm.com/ dưới đây được gọi chung là "Điều khoản". Bằng cách truy cập https://www.cabrm.com/ hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc https://www.cabrm.com/ nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản.

1.2 Bạn không thể sử dụng Dịch vụ và có thể không chấp nhận Điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc với https://www.cabrm.com/.com, hoặc (b) bạn không được phép để nhận bất kỳ Dịch vụ nào theo luật của Trung Quốc hoặc các quốc gia / khu vực khác bao gồm quốc gia / khu vực mà bạn đang cư trú hoặc từ đó bạn sử dụng Dịch vụ.

1.3 Bạn xác nhận và đồng ý rằng https://www.cabrm.com/.commay sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản được sửa đổi và lặp lại có liên quan trên https://www.cabrm.com/.com. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc https://www.cabrm.com/.com, bạn đồng ý rằng các Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.

2. Người dùng nói chung

2.1 Như một điều kiện để bạn truy cập và sử dụng https://www.cabrm.com/ hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng https://www.cabrm.com/ hoặc Dịch vụ .

2.2 Bạn phải đọc Chính sách Bảo mật của https://www.cabrm.com/.com điều chỉnh việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về Người dùng thuộc quyền sở hữu của https://www.cabrm.com/ và các chi nhánh của chúng tôi. Bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật và đồng ý sử dụng thông tin cá nhân về bạn theo Chính sách Bảo mật.

2.3 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại tính toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của https://www.cabrm.com/ và / hoặc bất kỳ Người dùng nào khác cũng như không được phép truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng đó.

2.4 Bạn đồng ý không tận dụng bất kỳ lợi ích nào trong việc sử dụng thông tin được liệt kê trên https://www.cabrm.com/ hoặc nhận được từ bất kỳ đại diện nào của https://www.cabrm.com/ trong các hoạt động bao gồm: thiết lập mức giá, hoặc trích dẫn các sản phẩm và dịch vụ không được mua từ https://www.cabrm.com/.com, chuẩn bị nội dung trang web, hợp đồng bằng văn bản hoặc các thỏa thuận mà không có sự tham gia của https://www.cabrm.com/.

3. Sản phẩm và Giá cả

3.1 Vì chúng tôi liên tục phát triển và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình nên bất kỳ thông số kỹ thuật, phi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, bảng báo cáo, số liệu, hình ảnh, video hoặc âm thanh của bất kỳ sản phẩm nào của https: // www. cabrm.com/ có thể được thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn về định dạng và nội dung mà không cần thông báo trước dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

3.2 Giá niêm yết trên https://www.cabrm.com/ hoặc được cung cấp bởi bất kỳ đại diện nào của https://www.cabrm.com/ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

4. Giới hạn trách nhiệm

4.1 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc lấy bằng cách khác thông qua https://www.cabrm.com/ được thực hiện theo quyết định và rủi ro riêng của mỗi Người dùng và mỗi Người dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính của https://www.cabrm.com/ hệ thống hoặc mất dữ liệu có thể do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.