นโยบายความเป็นส่วนตัว

บน https://www.cabrm.com/ (จากนี้ไปจะเรียกว่า https://www.cabrm.com/) เนื่องจากความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเป็นเรื่องที่เรากังวลอย่างยิ่ง หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า https://www.cabrm.com/ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่อาจได้รับและรวบรวม และข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไร

โฆษณาบนโซเชียลและเครื่องมือค้นหา

เช่นเดียวกับเว็บไซต์มืออาชีพอื่นๆ https://www.cabrm.com/ ลงทุนในโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต พันธมิตรโฆษณาของเรา ได้แก่ โฆษณาบน Facebook และ Google ds เพื่อเพิ่ม ROI ของการโฆษณาออนไลน์ให้สูงสุดและเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมาย https://www.cabrm.com/ ได้ใช้โค้ดติดตามที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือค้นหาเหล่านั้นเพื่อบันทึก IP ของผู้ใช้และโฟลว์การดูหน้าเว็บ

ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ

เรารวบรวมข้อมูลติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่ส่งทางอีเมลหรือแบบฟอร์มบนเว็บบน https://www.cabrm.com/ จากผู้เยี่ยมชม การระบุผู้เยี่ยมชมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อจะถูกเก็บไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับการใช้งานภายในของ https://www.cabrm.com/.com https://www.cabrm.com/ จะรับรองความปลอดภัยและการใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

การใช้ข้อมูล

เราจะใช้เฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เว้นแต่คุณจะยินยอมอย่างเฉพาะเจาะจงต่อการใช้งานประเภทอื่น ณ เวลาที่ข้อมูลระบุตัวบุคคลนั้นถูกรวบรวมจากคุณหรือผ่านรูปแบบการยินยอมอื่น ๆ จากคุณ:

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อให้บริการเฉพาะที่คุณร้องขอ เช่น เพื่อติดต่อผู้ค้าปลีก

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เพื่อตอบคำถามที่คุณส่งถึงเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เพื่อส่งอีเมลถึงคุณเป็นครั้งคราว เช่น จดหมายข่าวและประกาศเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงที่น่าสงสัย การล่วงละเมิดหรือการละเมิดกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ หรือข้อกำหนดหรือนโยบายสำหรับเว็บไซต์

ยกเลิก/แก้ไข

ตามคำขอของคุณ เราจะ (ก) แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (b) หยุดส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ และ/หรือ (c) ปิดการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อป้องกันการซื้อในอนาคตผ่านบัญชีนั้น คุณสามารถส่งคำขอเหล่านี้ได้ที่ส่วนข้อมูลลูกค้า หรือทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลคำขอของคุณ

https://www.cabrm.com/.com ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ cabrzsj@sohu.com . โปรดอย่าส่งอีเมลหมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การสมัครและการยอมรับข้อกำหนด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา! เอกสารนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้ของไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ" "ของคุณ" หรือ "ผู้ใช้") และ https://www.cabrm.com/ -- เจ้าของ เว็บไซต์ https://www.cabrm.com/.com

1.1 การใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ https://www.cabrm.com/ ของคุณ (รวมเรียกว่า "บริการ" ต่อไปนี้) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวและอื่น ๆ กฎและนโยบายของ https://www.cabrm.com/ ที่อาจเผยแพร่โดยhttps://www.cabrm.com/ เป็นครั้งคราว เอกสารนี้และกฎและนโยบายอื่นๆ ของ https://www.cabrm.com/ เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" ด้านล่าง โดยการเข้าถึง https://www.cabrm.com/ หรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนด โปรดอย่าใช้บริการหรือ https://www.cabrm.com/ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด

1.2 คุณไม่สามารถใช้บริการและอาจไม่ยอมรับข้อกำหนดหาก (a) คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ https://www.cabrm.com/.com หรือ (b) คุณไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรับบริการใด ๆ ภายใต้กฎหมายของ PR China หรือประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงประเทศ / ภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่หรือที่คุณใช้บริการ

1.3 คุณรับทราบและตกลงว่า https://www.cabrm.com/.com อาจแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องบน https://www.cabrm.com/.com ในการใช้บริการต่อไปหรือ https://www.cabrm.com/.com คุณยอมรับว่าข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลกับคุณ

2. ผู้ใช้โดยทั่วไป

2.1 ตามเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้งาน https://www.cabrm.com/ หรือ Services คุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดเมื่อใช้ https://www.cabrm.com/ หรือ Services .

2.2 คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://www.cabrm.com/.com ซึ่งควบคุมการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในความครอบครองของ https://www.cabrm.com/ และบริษัทในเครือของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ https://www.cabrm.com/ และ/หรือผู้ใช้รายอื่น และไม่สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4 คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ใน https://www.cabrm.com/ หรือที่ได้รับจากตัวแทนใด ๆ ของ https://www.cabrm.com/ ในกิจกรรมรวมถึง: การตั้งระดับราคาหรือ ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ซื้อจาก https://www.cabrm.com/.com การจัดเตรียมเนื้อหาเว็บไซต์ การเขียนสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่มี https://www.cabrm.com/ มีส่วนร่วม

3. สินค้าและราคา

3.1 เนื่องจากเรากำลังพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าเว็บ ตารางรายงาน ตัวเลข รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงของผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ https://www. cabrm.com/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปแบบและเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์

3.2 ราคาที่ระบุไว้ใน https://www.cabrm.com/ หรือจัดทำโดยตัวแทนใด ๆ ของ https://www.cabrm.com/ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ข้อจำกัดความรับผิด

4.1 วัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่าน https://www.cabrm.com/ นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละคนและผู้ใช้แต่ละรายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์ของ https://www.cabrm.com/ ระบบหรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าว