Trang chủ - Liên hệ chúng tôi

Vị trí bản đồ

Những giá trị cốt lõi: Đóng góp cho xã hội, theo đuổi sự dẫn đầu, nâng cao chất lượng và phát triển hài hòa.

Mục đích kinh doanh: Chính trực, hợp tác, đổi mới, hiệu quả.

Tầm nhìn Doanh nghiệp: Là đơn vị đi đầu trong việc phát triển khoa học công nghệ trong ngành xây dựng của C- hina.

Sứ mệnh công ty: Để hiện thực hóa khái niệm cốt lõi về "sự khôn ngoan tạo ra mọi thứ", và tạo ra giá trị xã hội lớn hơn bằng cách dẫn đầu thị trường dịch vụ kỹ thuật.

Liên lạc