Shtëpi - Na kontaktoni

Vendndodhja e hartës

Vlerat thelbësore: Kontribuoni në shoqëri, ndiqni drejtimin, përmirësoni cilësinë dhe zhvilloni në mënyrë harmonike.

Qëllimet e biznesit: Integritet, bashkëpunim, inovacion, efikasitet.

Vizioni i Ndërmarrjes: Një lider në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në industrinë e ndërtimit të Chinës.

Misioni i Korporatës: Për të realizuar konceptin thelbësor të "të mençurit krijojnë gjërat" dhe për të krijuar vlerë më të madhe shoqërore duke udhëhequr tregun e shërbimeve teknike.

Kontaktoni